۱۱ اصل بهره وری شخصی/ اصل ۵: آشوب درونی، آشوب بیرونی بوجود می آورد.

با تاثیر پروانه ای درونی آشنا شوید:

آشوب درونی شما باعث آشوب بیرونی شما می شود. اگرچه آشوب بیرونی نیز سبب ساز آشوب درونی است، اما اگر درونتان آشوب باشد، تمام زندگی تان را به آشوب می کشید!

حال باید ببینیم چقدر در درون آشوب زده هستیم؟ چقدر آشوب درونی در ذهن، احساس و بدنمان وجود دارد؟

چطور می توانیم آنها را حذف کنیم، به حداقل برسانیم یا به آرامش تبدیلشان کنیم تا در نتیجه آشوب کمتری در بیرون تجربه کنیم. وقتی یاد می گیریم درونمان را مدیریت کنیم، بیرون خودش خودش را مدیریت خواهد کرد.

به اطرافتان، اتاق کارتان یا وضعیت فعلی زندگی تان نگاه کنید. اگر آشوبی می بینید، از درون شروع کنید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *