به چالش های دستیار من ملحق شوید!

در یکی از چالش های دستیار من شرکت کنید و از تبدیل شدن به نسخه بهتر خودتان لذت ببرید! بعد از اتمام موفقیت آمیز هر چالش، به همراه دست آوردهای شخصی و تخصصی آن چالش خاص، به مرور به توانایی های خود ایمان خواهید آورد و به عزت نفسی فولادین دست پیدا می کنید. همین امروز با انتخاب یک چالش، توانایی و اراده خود را محک بزنید و با معرفی این چالش ها به دوستانتان در شبکه های اجتماعی با آن ها رقابت کنید.

چالش 5 روزه خواب بهتر دستیار من
چالش 7 روزه عادت هفتگی دستیار من