خلاصه مقاله: ۴ افسانه پیرامون خودسازی که مانع پیشرفت شما می‌شود

۱. اوج عملکرد

بالاترین عملکرد را داشتن به معنای آن نیست که عملکردتان در اوج باشد. باید انتظار کمی تنوع هم در عملکرد خود داشته باشید. مسیر شما قرار نیست همیشه به‌صورت خطی پیش برود.

۲. تقلید و مقایسه

خودسازی از تفلید و مقایسۀ خودتان با دیگران به‌دست نمی‌آید. بر بهتر شدن خود درمقابل دیروز خودتان تمرکز کنید و با تکیه بر پتانسیل‌ها و خواسته‌های خودتان زندگی کنید نه دیگران.

۳. راهبردهای مشهور منحصریه‌فرد

چنین راهبردهایی کارگشا نیستند، زیرا هیچ راه منحصربه‌فردی برای پیشرفت هیچ فرد خاصی وجود ندارد. راهبردهای مشهور منحصربه‌فرد به‌ندرت کارگشا هستند، زیرا ضروریاتی که در میان مسیر پیش می‌آید را درنظر نمی‌گیرند. توانایی سازگاری یکی از عوامل مهم در مسیر رشد شخصی است.

۴. هدف‌گذاری

هدف‌گذاری گاهی مانع خودسازی می‌شود: میزان تفکری که صرف یک موضوع می‌کنید می‌تواند میزان زمانی را که باید برای آن صرف کنید را کاهش دهد. هنگامی که سخت برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنید، بر آنچه برایتان شادی به ارمغان می‌آورد تمرکز کنید.

منبع: وب سایت Harvard Business School

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *