خلاصه مقاله: چگونه خود را ملزم به انجام دادن کارها کنیم؟

کارها را یکی یکی انجام دهید.

فهرست کارهای عقب‌افتاده که ابر درهم تنیدۀ بی‌سروتهی به‌نظر می‌رسند، درواقع چیزی نیستند جز مجموعه‌ای از وظایف مستقل که بهتر است یکی یکی با آنها روبرو شویم.

وقتی به هر کاری، نگاهی مستقل از کارهای «روی‌هم‌ریخته» داشته باشید، می‌توانید هر یک را به شکل چرخه‌ای قابل پیش‌بینی در زندگی ببینید که در قلمرو ملموس و عینی قرار می‌گیرد.

پایان نگرانی

لحظه‌ای که شروع به انجام کاری می‌کنید، در لحظۀ پایان نگرانی همراه با آن هستید.

بسیاری از کسانی که کارهایشان را به تعویق می‌اندازند، افراد بدبینی هستند که در دشواری کار مبالغه و از انجام آن اجتناب می‌کنند. آنها گمان می‌کنند انجام دادن وظایف طاقت‌فرسا است. اما انجام ندادن کار به‌مراتب طاقت‌فرساتر است.

فرار از دست‌به‌کار شدن

لحظه‌ای که دوباره دست از اقدام می‌کشید، حال یا به‌خاطر ترس باشد یا دلزدگی، دوباره وارد مرحلۀ بدون بازدهی شده‌اید. اینجاست که اقدام فیزیکی تمام و تفکرات بیهوده و بی‌فایده شروع می‌شود.

 نگرانی آمیخته با تعهد

نگرانی ناشی از درک نادرست ماهیت انجام دادن کار است.

اما نگرانی آمیخته با تعهد از نگرانی‌های عاطفی کلی دربارۀ شهرت، میراث، نگرانی دربارۀ آینده، اعتمادبه‌نفس، مقایسۀ خود با دیگران ناشی می‌شود-  نگرانی دربارۀ اینکه که هستیم، به جای نگرانی دربارۀ اینکه چه می‌کنیم.

تمام کردن یک کار

شما هر کاری با شروع کردن و سپس ادامه دادن آن تا به نتیجه رسیدن و تمام شدن است که به پایان می‌برید.

به پایان رساندن یک کار فقط حاصل شروع کردن از جایی است که در آن قرار دارید، حتی اگر لازم باشد آن‌قدر تکرارش کنید تا سرانجام به پایان برسد.

منبع: وب سایت raptitude.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *