موانع مدیریت زمان و بهره وری: زندگی در دنیای چند تکلیفی یا Multitasking

ما در دنیای چند وظیفگی زندگی می کنیم. انجام چندین کار همزمان با هم. مشکل، داشتن کارهای زیاد برای انجام دادن نیست، مشکل همانند نکته قبلی، خورده خوری وسواس گونه، این است که ما کارهای زیادی رو همزمان با هم انجام می دهیم و تمرکزمان پراکنده است.

مانند کسی که در حال چرخاندن همزمان چندین بشقاب است، ما نخواهیم توانست جلوی سقوط بشقاب ها را بگیریم. اینکه شما با چند تکلیفی بهره وری بالایی نخواهید داشت، ثابت شده است. مساله این است که در جاهایی از روز ما مجبور به انجام چند کار با هم هستیم، اما ما نیاز داریم برای همین “زمان چند تکلیفی” هم برنامه ریزی کنیم و در یک محدوده زمانی کنترل شده و آگاهانه اینکار را انجام بدهیم. با این هدف که زمان آن را به حداقل برسانیم.

اگر بخواهیم زمان بهره وری مان را به حداکثر برسانیم، بایستی زمان چند وظیفه ای مان را به حداقل برسانیم.

ما بایستی یاد بگیریم که روی یک چیز که بسیار مهم است متمرکز باقی بمانیم. برای مدتی روی آن تمرکزمان را حفظ کنیم و سپس ازآن بطور کامل جدا شویم.

وقتی همزمان مشغول انجام چندین کار باشید، نمی توانید کامل از هیچ کدام جدا شوید. وقتی خواب هستید از فکر کردن به کارهای روز دست بکشید و وقتی مشغول کار هستید، به اینکه آیا خواب کافی ای داشته اید یا نه فکر نکنید!

شما بایستی از منطقه خاکستری خارج شوید. درباره منطقه خاکستری باز صحبت خواهیم کرد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *