موانع مدیریت زمان و بهره وری: سرگرمی ها و مشغولیت های بیهوده

چالش بزرگ دیگری که ما در مسیر بهره وری، موثر بودن در زندگی و مدیریت کردن زمانمان تجربه می کنیم این است که در دنیایی زندگی می کنیم که متمایل است به سرگرم شدن و مشغولیت بجای کسب نتایج.

این مساله در تمام سطوح زندگی مان مشهود است. وقتی فیلمی نگاه می کنیم ترجیح می دهیم فیلم سرگرممان کند تا اینکه چیزی یاد بگیریم و فرد بهتری شویم. در اخبار به دنبال خبرهای هیجانی هستیم بجای اینکه واقعا متمایل باشیم بدانیم در دنیا چه می گذرد. وقتی غذا می خوریم ترجیح می دهیم حواس ما سرگرم باشند و لذت ببریم بجای اینکه واقعا بدنمان مواد مغذی را دریافت کند.

اگر قرار است رشد کنیم، زندگی ای پر از بهره وردی داشته باشیم، بتوانیم زمانمان را مدیریت کنیم و به نتایج دلخواه دست یابیم، بایسیتی جلوی حواس پرتی خودمان از هدف را توسط مقدار زیاده روی شده سرگرمی، بگیریم. بایستی برای تمرکز روی چیزهایی که به ما نتیجه می دهند خودمان را منظبت کنیم و یاد بگیریم به دنبال لذات کوتاه مدت نباشیم.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *