۱۱ اصل بهره وری شخصی/ اصل ۶: متمرکز کردن استعداد و نقطه قوتمان روی بزرگترین فرصت ها.

در زندگی فقط چیزهای اندکی واقعاً مهم هستند. اگر شما روی بزرگترین فرصت هایی که زندگی در اختیارتان قرار می دهد بطور روزانه کار کنید، موفقیت عظیم بلند مدتی را کسب خواهید کرد.

احتمالاً شنیده اید که اگر هر روز یک مقدار اندک پول را پس انداز کنید، در انتهای ۵۰ سال، یک میلیونر خواهید بود. چرا ما برای ۵۰ سال روزانه حتی آن مقدار اندک را  پس انداز نمی کنیم؟ چون ما روی چیزهای مهم زندگی تمرکز و آن ها را تکرار نمی کنیم!

در نهایت منظور این نیست که فقط روی چیزهای مهم تمرکز کنید، بلکه بایستی روی بزرگترین فرصت های زندگی تان تمرکز کنید. بدینگونه که ابتدا استعداد درونی ای که دارید را، آگاهانه به نقطه قوت بیرونی تبدیل کنید و سپس آن نقطه قوت را به آن فرصت بزرگ متمرکز کنید. در این صورت است که شما سودی چند برابری بدست می آورید، زیرا این موارد روی هم تاثیر می گذارند.

آیا استعداد درونی خود را کشف کرده اید؟ در حال حاضر چه فرصت بزرگی در زندگی دارید؟

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *