اصول اولیه برنامه ریزی مالی: اشتباهات رایج مالی که باید از آنها دوری کنید

خلاصه مقاله: اشتباهات رایج مالی که باید از آنها دوری کنید

  1. عدم پیگیری و حساب کتاب هزینه ها: اگر ندانید پول تان را چه میزان و کجا خرج میکنید هرگز قادر به اداره ی مخارج زندگی تان  نخواهید شد.
  2. خرید از روی احساس و هوس: خرید های احساسی و غیر ضروری روی دوش شما هزینه های سنگینی می گذارند.
  3. شکار شدن توسط تبلیغاتی که درآمد تان را نابود میکنند : مانند حراج یک روزه و بازی هایی که به آنها نیاز ندارید.
  4. صرفه جویی افراطی: آنقدر به خودتان سختی میدهید و در خرج کردن قناعت میکنید که  سرانجام مانند فردی بسیار تشنه  تمام زحمات خود را با یک خرید بسیار گران به باد می دهید.
  5. تلاش میکنید تا حد ممکن هزینه ای نکنید و یا خریدهایتان بسیار ارزان تر برای تان تمام شود.
  6. عدم درخواست کمک مالی از دیگران.

پیگیری دخل و خرج  مالی

حقیقت تلخی که هنگام پیگیری هزینه هایتان متوجه میشوید این است که کجاها بیش از توان مالی و بودجه ی خود هزینه کرده اید. البته این روشن شدن دردناک به نفع تان می باشد.

مواقعی که بیش ازبودجه ی خود خرج کرده اید یادداشت کنید. حس منفی حاصل از این حقیقت در وجود شما مانع میشود که دوباره بیش ازتوان خود خرج کنید. به این کار به عنوان”  کنترل خسارت مالی” نگاه کنید.

صرفه جویی افراطی  و رنج آور

اگر شما در کنترل هزینه ها افراط کرده و بیش از اندازه به خودتان سختی و محرومیت دهید، بعدها  برای جبران این حس کمبود زیاده روی کرده و خرید های گزافی می کنید و تمام زحماتی که کشیدید به باد می دهید.

به لحاظ مالی این خرید افراطی که از روی عقده و حس محرومیت شکل میگیرد بسیار بیشتر از خرید هایی که برای پاداش دادن به خودتان یا  گرفتن حس خوب انجام می دهید شما را به عقب می راند . پس هر از چند گاهی به خودتان اجازه ولخرجی های کوچک بدهید.

فقط یادتان باشد این ولخرجی های کوچک را در محدوده ی بودجه ی خود نگه دارید تا برایتان مشکلی پیش نیاید.


منبع: investopedia.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *