بیست درس عالی برای مدیریت سرنوشت خود

بیست درس عالی برای مدیریت سرنوشت خود

ماییم که اصل شادی و کان غمیم سرمایۀ دادیم و نهاد ستمیـم
پستیم و بلندیم و کمالیـم و کمیم آئینۀ زنگ خورده و جام جمیم

هدف و مقصود ما از زندگی چیست؟
آیا هدف وجودی ما جستجوی خوشبختی و شادمانی است؟

سعادت و خوشبختی یک احساس است و ما مسئول ساختن این احساس هستیم. مجموعۀ دروس این کتاب یک سلسله فعالیت‏های فکری ـ رفتاری مرتبط با احساس خوشبختی و شادمانی را معرفی می‏کند. اگر گام به گام با این دروس همراه باشید و به توصیه‏ های آن عمل کنید به طور حتم این کتاب می‏تواند در مسیر حرکت به سوی آفرینش، سعادت و خوشبختی پایدار در زندگیتان سودمند باشد.

نویسنده دکتر علی صاحبی
مترجم رودابه عسکرنیا
انتشارات سایه سخن
تهران ۱۳۹۱

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *