۱۱ اصل بهره وری شخصی / اصل ۱: هر کسی می تواند بهره وری و خلاقیت داشته باشد.

هر کسی می تواند بهره وری داشته باشد. نه تنها بهره وری، بلکه خلاق نیز باشد. زیرا خلاقیت و بهره وری دست در دست هم دارند.

بعضی افراد در یک چهارچوب ساختاری، که در آن قوانین، مراحل و قدم های بعدی برای انجام کاملاً مشخص است، خلاق و بهره ور هستند. بعضی ها در بی ساختاری، آشوب کامل و آزادی، خلاق و بهره ور هستند. بعضی ها یک ساختار اولیه نیاز دارند که بر اساس آن اثر خود رو خلق کنند و بعضی ها با بومی کاملاً خالی اثرشان را آغاز می کنند.

یادداشت کنید: در بین این دو، شما از کدام دسته هستید؟ آیا شما در ساختار مشخص و از قبل تعیین شده بهره وری بالایی دارید یا در بی ساختاری یک بوم سفید؟

ما نسبت به اینکه در شرایط ایده الی باشیم یا نه، می توانیم خلاقیت خود را بروز دهیم. بعضی ها سازمان دهنده و نظم دهنده هستند و برای هر کاری لیستی تهیه می کنند و وقتی احساس خلاقیت می کنند که چک لیستی از کارهایی که بایستی انجام دهند را جلوی خود دارند و گروهی دیگر که گروه خلاقان آزاد هستند با دیدن چک لیست احساس خفگی و اسارت می کنند! اما براحتی می توانند برای شما لیستی از کارهای لازمه را بنویسند.

از خود بپرسید چه زمانی احساس خلاقیت و بهره وری بیشتری دارید؟ در چه شرایط محیطی ای؟ در کنار چه افرادی؟ به چند شرایطی که قبلاً در آن احساس خلاقیت و آزادی زیادی در کار داشتید فکر کنید و ببینید نقاط مشترک آن ها چیستند. زیرا با اینکار می توانید با خلق مجدد آن شرایط، به بهره وری و خلاقیت بیشتر دست پیدا کنید.

و از طرفی دیگر برای دستیابی به بالاترین مدارج بهره وری و خلاقیت، ما بایستی استعداد های یکتای خود را کشف کنیم. توانایی هایی که از همان ابتدا در آن ها استاد بودیم.اینجا هدف توسعه آن ها و تبدیل آن ها به نقاط قوتمان است. وقتی روی یک استعداد کار می کنید و آن را تبدیل به یک توانایی قدرتمند در خود می کنید و در آن به استادی می رسید، از آن بیشترین نتیجه را در زندگی کسب کنید.

بنابراین برای کسب بالاترین مدارج خلاقیت و بهره وری، ابتدا تشخیص دهید که از کدام دسته هستید، سپس توانایی خاص خود را در آن شرایط قرار داده و گسترش دهید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *