نوشته‌ها

خلاصه مقاله: چرا باید احساسات خود را برای دستیابی به اهداف مهم پیش‌بینی کنیم؟

پیش‌بینی عاطفی

پیش‌بینی عاطفی یعنی احساسات آیندۀ خود را چگونه پیش‌بینی می‌کنیم و چگونه رویدادهای خاص زندگی بر احساسات ما اثر می‌گذارند.
ما معمولاً در پیش‌بینی احساسات خود بسیار ضعیف عمل می‌کنیم و این بر بهره‌وری، هدف‌گذاری و شادمانی عمومی ما اثر می‌گذارد.

ما در پیش‌بینی احساسات خود ضعیف عمل می‌کنیم. مهم‌ترین موانع پیش‌بینی عاطفی درست عبارتند از:

  • تعصب تأثیر: تمایل شما به مبالغه کردن شدت و مدت احساسات آینده.
  • تعصب فرافکنی: هر احساسی هم که در لحظۀ حال داشته باشید، تمایل دارید کار را به آینده موکول کنید.
  • تمرکزگرایی: وقتی چیزی را برای آیندۀ خود متصور می‌شوید، باید فقط روی همان چیز متمرکز شوید، حتی اگر به معنای محرومیت از خیلی چیزهای دیگر باشد.

توانایی ما در نگاه کردن به آینده و فکرکردن دربارۀ آنچه ما را خوشحال‌تر می‌سازد، راهه داشتنِ زمان حالی است که برایمان رضایت‌بخش است.
دانیل گیلبرت

متفاوت دیدن اهداف

پیش‌بینی عاطفی موجب می‌شود اهدافتان را از دریچۀ لنز آنچه واقعاً دوست دارید ببینید، آنچه شما را واقعاً خوشحال می‌کند، و احساسی که از دستیابی به آن اهداف خواهید داشت. به شما کمک می‌کند با فشارهایی که روی اطرافیانتان هست مواجه شوید، انتظارات دیگران را درک کنید و رفتارها را بیاموزید.

سه روش برای تعیین اهداف سودمند:

  1. درک چیزهایی که بین موقعیت کنونی شما و آیندۀ شما قرار دارد. تعصب های طبیعی، و موقعیت‌ها یا رویدادهایی که نمی‌توانید پیش‌بینی کنید.
  2. از ذهن‌آگاهی استفاده کنید تا با احساسات خود در ارتباط باشید، آنها را بشناسید و درک کنید، بدون اینکه توسط احساسات خود سرخورده شوید.
  3. نیروهای بیرونی و تأثیر آنها را درنظر بگیرید.

شما در مسیر رسیدن به اهدافتان با چه احساساتی درگیر شده اید؟

 

منبع: https://blog.trello.com/affective-forecasting

۱۱ اصل بهره وری شخصی/ اصل ۴: عادت های ما، سرنوشت ما را می سازند.

ابتدا شما به عادات خود شکل می دهید، سپس آن ها به شما شکل می دهند.

وقتی کاری را بطور تکراری و مکرر انجام دهید، وارد مرحله ای می شوید که دیگر امکان تغییر آن را ندارید. ما با تکرار یک رفتار، یک آزاد راه یا بزرگراه در سه ذهن، و بدن خود می سازیم. بزرگراه هایی فیزیکی، احساسی و ذهنی.

تحقیقات نشان داده اند که وقتی یک فکری بطور مکرر در ذهن تکرار شود، ارتباطات نرونی ای در آن شکل می گیرد تا برای فرد، تکرار آن فکر آسان تر و طبیعی تر شود.

درباره احساسات نیز، در هر سلول حباب های کوچک فعال کننده ای وجود دارند که وقتی سیستم بدن اعلام آزاد ساختن را می دهد، آن ها مواد شیمیایی مختص و مولد آن احساس خاص را در بدن آزاد می کنند.

احساسات بزرگترین و اعتیاد آور ترین ماده شیمیایی در دنیا هستند. اگر احساسی توسط چیز خاصی بارها و بارها تحریک شود، مسیری را هموار می کند که بتواند سریع تر و راحت تر تحریک شود.

همینطور در بدن ما مفهومی تحت عنوان حافظه عضلانی داریم. اگر یک حرکت را بطور مکرر تکرار کنید، انجام آن حرکت راحت تر می شود و بدن بطور ناخودآگاه آن کار را تکرار می کند. اگر شما به مدت طولانی بصورت نامناسب و خمیده بنشینید، بعد از مدتی نمی توانید از شر غوز کردن خود رها شوید!

اگر ذهنتان را بر روی این ایده ها که ما دارای ۳ ذهن مجزا هستیم و عادات ما سرنوشت ما را شکل می دهند باز کنید، متوجه خواهید شد که بیشتر کارهایی که انجام می دهید، دقیقاً همان کارهایی هستند که بطور مکرر در ابعاد فیزیکی، احساسی و ذهنی تکرار می کنید و این اعمال، عادات زندگی شما رو شکل داده اند. بنابراین ما در مطالب بعدی روی عادت ها متمرکز خواهیم شد و تلاش می کنیم عادات و روتین های قدرتمندی خلق کنیم که به شما برای دستیابی به اهدافتان و بهره وری حداکثری کمک کنند.